úterý 23. ledna 2018

List of Gods • Vládce všech bohů a lidí
 • Soudí větší prohřešky bohů i polobohů
 • Drží moc nad nebem a počasím
 • Jeho zbraní je blesk
 • Počet potomků ?/?

AEROKINESIS 
Schopnost kontrolovat vítr, jeho sílu i strukturu. Se svou silou může vytvářet tornáda a monzumy. 
ANIMAKINESIS 
Schopnost přivolat a komunikovat s létajícími tvory, nejčastěji orly.
ATMOKINESIS
Manipulace s počasím, hlavně tím špatným.
ELEKTROKINESIS
Vytváření blesků a elektřiny jako takové. Ve své nejdestruktivnější formě může člověka usmažit do křupava.


 • Diův bratr
 • Vládce nad vodním živlem, mořem a oceánem
 • Jeho zbraní je trojzubec
 • Počet potomků ?/?
 
ANIMAKINESIS 
Schopnost přivolat si vodního tvora, nutností je vyskytovat se poblíž vody. Automaticky se dorozumívá s koňmi a jejich létajícími příbuznými, pegasy.
ATMOKINESIS
Manipulace s počasím, platí pouze v blízkosti vody.
GEOKINESIS
Schopnost způsobit zemětřesení, platí pouze na otevřeném moři.
HYDROKINESIS
Schopnost kontrolovat vodní živel a vše s ním spojené. Voda poskytuje nositeli schopnosti rychlé léčení zranění.


 
 • Diův bratr
 • Vládce podsvětí a všeho mrtvého
 • Není na Olympu vítán, nemá zde trůn. Neúčastní se porad.
 • Jeho zbraní je meč a přilba neviditelnosti
 • Počet potomků ?/?
GEOKINESIS
Kontrola nad živlem země, dost často neovladatelná. Tato schopnost reaguje především na vztek a hněv.
NECROMANCIS
Schopnost vyvolávat duše mrtvých. Je značně vyčerpávající i při vyvolání jedné duše, natož několika.
OSTEOKINESIS
Manipulace s kostmi, vytváření vojáků a nohsledů ze zubů zasetých v zemi.
UMBRAKINESIS
Cestování skrze stíny i na větší vzdálenosti, limitovaná dosahem dohledu. Dokáže si skrze ně přivolat i pekelného psa. • Bohyně lásky a krásy
 • Počet potomků: 3/5
AMOKINESIS
Absolutní kontrola nad láskou a obdobnými emocemi (touha, chtíč, vášeň). Dokáže je rozdmýchat, zesílit i jich zbavit.
MYSTIOKINESIS
Potomci Afrodity dokáží ostatní proklít v rámci vzhledu, znetvořit je. Ze začátku jsou účinky pomíjivé, později mohou zůstat trvalé. Sami mohou vylepšit svůj vzhled pomocí kouzel.
THELKTIKOSIS
Schopnost okouzlit kohokoliv svým hlasem a vnutit mu svůj názor.


 • Bůh slunce, umění. lukostřelby, léčení a věšteb
 • Počet potomků: 0/5
 
AUDIOKINESIS
Schopnost zaměřená na zvukové vlny, rytmus a znělost.
BIOKINESIS
Schopnost měnit tělo k obrazu svému včetně zakrývání zranění. Ti nejsilnější jej dokáží i vyléčit.
PHOTOKINESIS
Kontrola a manipulace se světlem., konkrétně se slunečním. Dokáže vytvářet štíty, zbraně (nejčastěji luk se šípy), zesílit jeho účinky až k oslepení.

*Potomci Apollóna, Área, Artemidiny lovkyně a děti Athény automaticky patří k nejlepším válečníkům a bojovníkům obecně. Rodová linie dvojčat přebírá dokonalou kontrolu nad střeleckými dovednostmi, polobozi od rodičů vládnoucích válkám zase um boje na blízko.


 • Bůh krvelačné formy války a boje
 • Počet potomků: 3/5
NECROMANCIS 
Ovládání mrtvých vojáků z dřívějších bitev a válek, kteří se zapřísahali svými životy Áresovi.
ODIKINESIS
Kontrola a manipulace s emocemi a povahovými vlastnostmi provázejícími boj (především hněv, impulzivita a nenávist). Dokáže je znásobit do ničivých rozměrů a přenést na ostatní.
TELUMKINESIS
Schopnost ovládnout jakoukoliv zbraň.

*Potomci Apollóna, Área, Artemidiny lovkyně a děti Athény automaticky patří k nejlepším válečníkům a bojovníkům obecně. Rodová linie dvojčat přebírá dokonalou kontrolu nad střeleckými dovednostmi, polobozi od rodičů vládnoucích válkám zase um boje na blízko.


 • Panenská bohyně lovu, měsíce a zvířat.
 • Počet Lovkyň: 0/3
 
ANIMAKINESIS 
Schopnost přivolání a komunikace s jakýmkoliv zvířetem (neplatí na nestvůry).
KÍNIGISIS
Schopnost zachytit stopu i ve špatných podmínkách, zvyšuje vytrvalost při lovu.
PHOTOKINESIS
Kontrola a manipulace se světlem, konkrétně s měsíčním. Dokáže vytvářet štíty, zbraně (nejčastěji luk se šípy), zesílit jeho účinky až k oslepení.

*Potomci Apollóna, Área, Artemidiny lovkyně a děti Athény automaticky patří k nejlepším válečníkům a bojovníkům obecně. Rodová linie dvojčat přebírá dokonalou kontrolu nad střeleckými dovednostmi, polobozi od rodičů vládnoucích válkám zase um boje na blízko.

**Artemidiny lovkyně jsou jako jediné z polobohů nesmrtelné. Mohou zemřít jedině v boji, nebo je Artemis promění na zvířata za porušení přísahy, kdy se zřeknou chlapců a lásky k nim. Nejedná se o přímé potomky, Artemis si je vybere. Může se jednat i o smrtelné dívky, nejen polokrevné.


 • Bohyně moudrosti, válečné strategie a řemesel
 • Je panenskou bohyní, její potomci jsou dílem mysli
 • Počet potomků: 1/5
 
DEXIÓKINESIS
Potomek dokáže ovládnout jakýkoliv druh řemesla či práce. Běžně se zaměřuje na navrhování a inovaci, především architektonických budov nebo jednotlivých výrobků.
ODIKINESIS
Kontrola a manipulace s emocemi a povahovými vlastnostmi provázejícími boj (strategie, moudrost touha po spravedlnosti). Dokáže je znásobit a využít ve svůj prospěch.
TELUMKINESIS
Schopnost ovládat jakoukoliv zbraň, předtím než byste se ji museli učit ovládat.

*Potomci Apollóna, Área, Artemidiny lovkyně a děti Athény automaticky patří k nejlepším válečníkům a bojovníkům obecně. Rodová linie dvojčat přebírá dokonalou kontrolu nad střeleckými dovednostmi, polobozi od rodičů vládnoucích válkám zase um boje na blízko.

**Jejím dětem v žilách koluje Arachnofobie.


 • Bohyně přírody a úrody
 • Počet potomků: 2/5
ATMOKINESIS
Ovládání počasí nad malým územím (louky, pole). Nejsilnější je v létě, nejslabší naopak v zimě.
GEOKINESIS
Kontrola nad živlem země, umění tvarovat z ní, pohybovat s ní, vytvářet zemětřesení.
CHLOROKINESIS
Absolutní kontrola nad rostlinami bez specifikace.


 • Bůh vína, rostlin a šílenství
 • Počet potomků: 0/5
AMPÉLOSIS
Schopnost měnit vodu  na víno a naopak. Ve vyšším levelu se zdokonaluje i na alkohol celkově.
CHLOROKINESIS
Absolutní kontrola nad rostlinami, především nad vinnou révou a jahodami.
INSANITIS
Umění vyvolat nebo naopak vyléčit šílenství.


 • Bůh ohně, vulkánů, kovářství a vynálezů
 • Počet potomků: 2/5
FERROKINESIS
Práce s jakýmkoliv kovem, jen tak je nezraní božský bronz a imperiální zlato.
PYROKINESIS
Absolutní moc nad živlem ohně. Polobůh se jen tak nepopálí.
TECHNOKINESIS
Ovládání a vytváření strojů, zbraní a štítů.


 • Bůh cestování, zlodějů a obchodování
 • V jeho srubu bydlí i ti polokrevní, které si rodiče nevyžádali
 • Počet potomků: 0/5
 • Nezařazení: 7/15

KLEIDÓKINESIS
Manipulace se zámky, schopnost otevřít jakýkoliv od slabšího po nejsložitější.
KLOPIKINESIS
Na nejvyšší úrovni až nadpřirozená schopnost ukrást téměř cokoliv bez povšimnutí.
TACHYKINESIS
Zesílená schopnost rychlého pohybu. Polobůh dokáže běhat rychleji než vrcholoví atleti, některé jedince nelze ani postřehnout a zdá se, že se teleportují z místa na místo.


 • Bohyně kouzel a duchů
 • Počet potomků: 2/3
MYSTIOKINESIS
Schopnost ovládat kouzla z knih, vynášet prokletí.
NECROMANCIS
Schopnost vyvolávat duše mrtvých. Je značně vyčerpávající i při vyvolání jedné duše, natož několika. Potomci dokáží vyvolat i menší nestvůru a poštvat ji proti ostatním, ale po krátké době se rozplyne.


 • Bůh spánku a levitace
 • Počet potomků: 1/3
HYPNOKINESIS
Schopností lze druhého uspat nebo naopak probudit. Ti nejlepší dokáží protivníka uvěznit ve spánkovém kóma.
PARÁNOIA
Vytváří i ruší v hlavě iluze a vidiny natolik přesvědčivé, že postiženému přijdou reálné.


 • Bůh snů
 • Počet potomků: 1/3
EFIÁLTES
Schopnost měnit klidné sny na noční můry a naopak. Dokáže je vytvořit tak živé, že doslova může nechat člověka umřít strachem.
ÓNEIRIS
Vytváření snů, manipulace s nimi i vytržení. Dokáže vyvolat i tzv. Deja vu i při denním snění.


 • Bohyně odplaty a spravedlnosti
 • Počet potomků: 1/3
ISORROPÍA
Schopnost udržovat v rovnováze štěstí a smůlu. Dokáže je poskytnout i ubrat, ale pouze krátkodobě.
TÝFLOSIS
Schopnost vynášet trest v podobě oslepnutí těm, kteří se chovají příliš arogantně nebo nesouhlasí s rozhodnutím daru štěstí/smůly.


 • Bohyně vítězství a vozatajů
 • Počet potomků: 1/3
EPICRATIS
Přitahuje vítězství a úspěch, hlavně v soutěžích a výpravách. Dokáže svoji moc 'propůjčit' někomu, snadno mu dokáže i zničit a připravit ho o místo na výslunní.
INÍOCHOSIS
Potomci Niké jsou výbornými vozataji. Ovládají jakýkoliv dopravní prostředek poháněný koly.


 • Bohyně štěstí a peněz
 • Počet potomků: 0/3
 
EFTYCHÓSIS
Schopnost přitahovat štěstí a dodávat naději. Dokáže odrazit i smůlu od potomků Nemesis.
PLOÚTIS
Přitahování peněz, dobrá ruka při obchodování. Pokaždé skončí výhodně.


Žádné komentáře:

Okomentovat