středa 28. února 2018

Gods of darkness

https://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/gods-of-darkness.html
 • Bohyně bídy, utrpení a smutku
 • Nositelka Mrtvé mlhy
 • Počet potomků: Neznámý  
TOXIKINESIS
Schopnost manipulovat a vytvářet jedy, zesilovat či zeslabovat jejich účinky. Dokáže je tvořit i ve svém těle.
MIZÉRIS
Přínáší bídu a utrpení, vyvrací schopnosti potomků Niké a Tyché. Dokáže potlačit jejich schopnosti po určitý čas.  

 • Bohyně klamu
 • Počet potomků: Neznámý
 
PARÁNOIA
Vytváří i ruší v hlavě iluze a vidiny natolik přesvědčivé, že postiženému přijdou reálné.
PSÉMATIS
Schopnost donutit ostatní věřit lživým informacím. Hůře se přesvědčují potomci Athény díky jejich logickému myšlení, zbytek zůstává zaslepený.

 • Bůh psychického teroru
 • Syn boha války Área
 • Počet potomků: Neznámý
 
TROMOKRATIS
Schopnost vyvolat davovou hrůzu vyvoláním příšery (reálné i smyšlené). Nemusí se nikoho dotýkat, dostane se ostatním do hlavy krátkým pohledem do jejich očí. Účinky nabývají reálných rozměrů.
TILEMETAFORIS
Schopnost teleportovat se na menší vzdálenosti.

 • Bohyně destrukční války
 • Dvojče boha války Área
 • Počet potomků: Neznámý

 
TELUMKINESIS
Schopnost ovládnout jakoukoliv zbraň. Na rozdíl od bratrových potomků schopni ti její jakoukoliv zbraň proklít.
CHEIRÁGOGIS
Schopnost vyvolat válečné konflikty a vyhnat je do extrémů. Vládne absolutní kontrolou nad bojem, snadno jej uvrhne do chaosu. Nedokáže manipulovat s emocemi týkajícími se války, pouze je vyvolá.

 • Bohyně sporů, rivality a konfliktů
 • Počet potomků: Neznámý
EXAFANÍSIS
Schopnost vyvolávat spory a roztržky vedoucí k fyzickému filtrování. Velmi snadno otupí racionalitu. Nejodolnější jsou děti Hypna, Dionýsa a Nemesis.
UMBRAKINESIS
Schopnost cestovat skrze stíny na kratší vzdálenosti.

 • Bohyně duchů
 • Počet potomků: Neznámý
NECROMANCIS
Schopnost vyvolávat duše mrtvých. Je značně vyčerpávající i při vyvolání jedné duše, natož několika.
SCHÍMATIS
Braní na sebe podoby mrtvých ze života protivníků.


 • Bůh strachu 
 • Syn boha války Área
 • Počet potomků: Neznámý
CHEIRÓFÓVIS
Schopnost vyvolat nejhorší strach pomocí očního kontaktu nebo doteku. Na rozdíl od bratra se zaměřuje pouze na jedince, o to však bývá těžší jej porazit. Jeho schopnost manipuluje i se smyslovým vnímáním, nic z toho však není skutečné.
TILEMETAFORAS
Schopnost teleportovat se na menší vzdálenosti.

 • Bůh smrti
 • Počet potomků: Neznámý
EXITUS
Absolutní kontrola nad smrtí. Může brát život pouhým dotekem.
PSYCHÉS
Tato schopnost dovoluje provádět záměnu duší. Je třeba je vytrhnout z těla a přenést do jiného. Abilita funguje i v Elysiu a kdekoliv v podsvětí (netýká se Tartaru).

Žádné komentáře:

Okomentovat