čtvrtek 12. dubna 2018

Piety: Remembering the dead

https://olympians-rp.blogspot.cz/2018/04/piety-remembering-dead.html

Až bude duch tvůj černým snem
pod šedým spáti kamenem,
z celého davu nevnikne žádný
v taj hrobu chladný.

 

Buď v samotě té mlčenliv,
to opuštěnost není,
neb duchové mrtvých jako dřív,
dokud byls živ, budou v tvém snění,
kol tebe budou, vůle jich
stín hodí na tě: Budiž tich!

 

Noc, byť i jasná, svraští obočí
a hvězdy se svých trůnů seskočí,
z těch trůnů Nebes, kde zastkvějí
se podobné mrtvých nadějí.
Jich rudé kruhy bez paprsků všech
tvé mdlobě budou děsný žeh
a zimnicí, jíž budou chtít
se pro vždy na tě zavěsit.

 

Teď myšlenky to, jichž nestřeseš tíž,
teď visiony, jichž se nezbavíš,
tvou duši jejich neopustí davy,
jak nevymizí kapky rosy z trávy.

 

Dech boha — vánek — nyní ztich
a mlha táhne po vrších
jak stín, jak stín — jen nestržen,
to znamení jest — symbol jen,
jak visíc drží se na to stromech,
to teprve taj tajů všech! 
 - Edgar Allan Poe, syn Hekaté

Smuteční šál zahalil místo jindy tak plné veselí, kde se mladí hrdinové snaží vyrovnat se svým slavnějším předkům, vydobýt si nekonečnou slávu jak na zemi, tak na Olympu. Poslední dobou se jen málo táborníků navrací ze svých cest do lidského světa plného nebezpečí. A ti, kdo se vrátí, nesou si otřesné vzpomínky na smrt svých blízkých. Někteří mají to štěstí a mají do hrobu co pochovat. Jindy... Jindy nezbyde nic než jen vzpomínka na přítele, druha v boji i mladistvou lásku, o níž každý smýšlí jako o své životní. Tito hrdinové, chrabří a odhodlaní bránit své rodiny, sny a naději v budoucnost si žádají uctění své památky. Vzpomínání na časy strávené v Táboře polokrevných, druhém domovu. Nastal čas vyzdvihnout jejich jména.

Kolem táborového ohně se sešli všichni toho večera, aby každému z nich vzdali hold a ti nejbližší pronesli památnou řeč na jejich čestné chování, hrdinské skutky, rebelské počínání si. A zároveň připili na jejich posmrtných život kdesi na Elysejských polích. Roucha jejich budou spálena v plamenech za doprovodu hudby místních satyrů. Pro všechny je výjimečně dovolena konzumace vína (bez opíjení se).

SEZNAM ZESNULÝCH:

https://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/jordan-tudor.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/ataliba-francesca-sepulveda-staunton.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/irati-vanalee-kashirsky.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/victorie-charlie-wilson.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/moira-aima-drake.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/thomas-nathaniel-rogers.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/kayle-castor.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/mazikeen-castor.html

Obřad vzpomínání na zesnulé se bude konat od 30.4. do 6.5. s možným prodloužením, pokud bude zájem ze strany hráčů. Tato akce nebude řízena adminem až na pár postů, kdy se každá postava bude uctívat zvlášť. Po obřadu bude následovat volná zábava, kdy bude možné nadále popíjet a jíst za doprovodu svěžejší hudby (bez konání párty). Jedná se o smuteční akci, proto se chovejte slušně. Zájemci o akci nechť se přihlásí pod tento článek do komentářů.

Každá z účastnících se postav dostane finanční odměnu do banky.

6 komentářů: