pondělí 5. února 2018

Natanael Svensson

https://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/natanael-svensson.html

Rozložitá postava, široká ramena, zarostlá tvář, dlouhé vlasy, už jen tím občasně působí jako zjevení na poli lektorů a obyvatelů tábora, nebereme-li v potaz všudypřítomné kentaury. Od roztomilého hezounka ho dělí pořádný kus cesty, stejně jako si o něho žádná puberťačka neopře kolo. S klidným svědomím si vsadí, že zůstává poslední na poli erotických představ a jeho přitažlivost je někde mezi přejetým skunkem a vycpanou veverkou. Nemá valné mínění o důležitosti vzhledu, stejně jako nesleduje současné módní trendy, oblečení vždy nosí do naprostého roztrhání, česání představuje zbytečný luxus.
Ozdobený dvěma výraznými tetováními na obou rukách a obrovskou medvědí hlavou pokrývající plochu zad, budí u mnohých ještě rozpačitější dojmy. Někteří přicházejí s nevinnou otázkou, jak mnoho takové zásahy bolí, či se vyplatí jich podstoupit, jiní mu kvůli těmto ozdobám spílají do nejrůznějších tvorů. Taktéž kvůli nim vznikla ona přezdívka Medvěd, to když dívky v táboře poprvé spatřili umně vyvedenou mordu šelmy, čímž mohl tedy vzbudit aspoň trošku zájmu něžného pohlaví, kdežto chlapci, chtějí-li ho provokovat či se s ním prát, pořvávají jeho směrem Méďo nebo Grizzlíku, nutno podotknout, opravdu si tím můžete dost znepříjemnit den.
Oříškové oči věci pozorují s neskrývaným odstupem, gesta jsou striktní a přímočará. Lokny neupraveného roští mu ledabyle splývají kolem hlavy a ruce zocelené prací představují skvělý nástroj pro krocený rozjívených mladíků. Ve tváři povětšinou neutrální výraz, občas grimasu staženou vztekem, málokdy potěšený úsměv.

Platí za vytrvalého, odolného a trpělivého jedince, který dokáže snést takřka cokoliv, od přidrzlých urážek po napadání osobního prostoru. Dlouho zachovává chladnou hlavu, vede vnitřní monolog o zbytečnosti uštědření několika facek, ale i jemu občasně pomyslná mistička tolerance přeteče. Většinou dotyčného varuje, když již překračuje únosnou mez snášenlivosti a pokud i přesto, po následování dalších upozornění, pokračuje, oplatí stejně nevybíravou mincí. Nechává všem novým táborníkům dostatečný prostor, aby projevili svoje nezvladatelné postoje, aby jim ukázal, že budou-li pokračovat stejným směrem, daleko nedojdou. Všechna ta až dětská energie, hravost, nespoutanost, nezodpovědnost, právě on platí za toho, kdo ji po částech krotí a usměrňuje. Ovšem, to co toleruje na začátku, nesnese jakmile už uplyne jistá měra času.
Z počátku se stává přirozeným, úhlavním nepřítelem příchozích. Drží totiž silný status autority, nechává sebe obklopovat nepříjemnou aurou nadřazenosti, až ti stydlivější čekají skoro půl roku, než se ho pokusí oslovit. Těm drzejším pak připraví nepříjemné uvítání a chladnou sprchu v podobě několika set uběhnutých koleček kolem tábora. Pokud něco požaduje, splnění příkazu, uposlechnutí pokynu a již ho unavilo nevyspělé chování, povalí dotyčného, s nepříliš velkou něhou, k zemi, nehledě na pohlaví. Pak se projeví zasutá bojovnost a vhodně mířená agrese, s jejíž pomocí všem těmhle gerojům vysvětluje, že zpupnost není zcela tolerovanou veličinou. Vždy ovšem používá pouze přiměřené množství síly, aby dotyčné vážněji nezranil, či se nestal jejich důvodem setrvání na ošetřovně, jelikož z jeho pozice učitele se takové zásahy nesluší. Jedná tudíž s přihlédnutím k individuálním schopnostem každého obyvatele. Taktéž běžně dbá na dodržování pořádku v prostorách tábora, drží většinu hlídek a má-li se vypravit výprava, bývá žhavým kandidátem.
Neplatí za pomstychtivého, manipulativního nebo úskočného. Má skoro jednoduchá a čistý přístup, jenž pokud akceptujete, čímž přijmete místo v hierarchii, se stáváte spojencem s právem na tykání. Upřímně nesnáší lichotky a podlézavost, víc cení upřímnost kombinovanou s pokorou. Při komunikaci se neštítí používání vulgárních výrazů, pravda, snaží se jich krotit v přítomnosti dívek, aby nebyl pokárán za nevhodné chování v jejich blízkosti.

Předně Natanael o svém božském původu věděl drahou dobu, než se vůbec rozhodl vyhledat útočiště v táboře, ale nijak ho tahle možnost nelákala. Poměrně obstojně žil ve světě běžných smrtelníků a nebýt naléhavého dovolávání pravého otce, stále by se svou black metalovou kapelou Arctic Touch, obrážel nejrůznější festivaly v rodném Švédsku, bolestně mu tato kratochvíle chybí. Vzpomíná, především, když zůstane osamocen u táborového ohně, přemítá nad životem, jenž unikl těsně mezi prsty.
Odhodlaná Ronja, sympatická Švédka z Uppsaly, nikdy neměla problém se prosadit, přesto vždy zůstávala pozornou posluchačkou a strážní věží. Její obětavost a neskrývaná dravost přitahovala mnoho chtivých mužů, které s přehledem posílala pryč, neboť dlouho nestála o žádný vážnější závazek. Až Áres, bojovný řecký bůh, jí připomněl, jak důležité je být v životě ženy vášnivě milována. Podlehla tu jednu osudovou noc, načež počala chlapce, jehož si odnesla již do dalšího svazku.
Matka, jenž zůstala sama, neměla s hledáním partnera žádné potíže, nežli stihl malý Natanael spatřit světlo světa, již si ji vedl k oltáři Zakarias Svensson, nejen pro její líbivý vzhled, ale především milé srdce. Už od malička mu tudíž nechyběla silná mužská ruka, přestože nevlastní, otec ho vždy počítal plnohodnotně do rodiny, osvojil ho, vychovával ho. Chvíli fungovali jako rodina ve třech, než se dočkal sestry Miiny, jenž od té doby, spořádaně ochraňoval, jakožto správný starší bratr. Sourozenecký vztah pojilo pevné pouto, ona ho obdivovala, on zastrašoval všechny dotěrné kluky od raných let, až po ta, kdy se jí žensky vytvarovala postava. Byl pro ni oporou při prvních milostných karambolech, přestože se tehdy už plně věnoval kapele.
Školu částečně proflákal, studijní výsledky spíše podprůměrné, ale dokázal se udržet. Rodiče mu v tomto ohledu musili věnovat více času, nežli mladší sestře, která ho později dokonce doučovala technické předměty. Nikdy se nezatěžoval skutečností špatných výstupů, neboť již tehdy tíhnul více k hudbě, její agresivní formě a veškeré úsilí věnoval do zhmotnění snu získání funkční kapely, jenž si dokáže vydobýt místo na scéně. Skupinu Arctic Touch zformoval už v 16 letech a dalších 6 jí obětavě věnoval. Sen pozvolna nabýval reálných rozměrů, vydali první studiové album, převládaly kladné ohlasy, začínali navštěvovat menší festivaly, vše působilo růžově, vydařeně.
Zprvu dotěrný hlas, jenž ho nabádal k zbytečné cestě na tajuplné místo, později vlezlé sny naplněné spoustou konkrétních údajů, nakonec vytrvalé noční můry, v nichž čelil nejrůznějším stvůrám světa, tak mu Áres oznamoval, že je načase opustit vyhřáté místečko ve světě smrtelníků. Cítil potenciál, jímž Natanael disponoval, možnosti upadající vniveč jen kvůli tvrdohlavé snaze pokračovat v koncertní šňůře s kapelou a neopouštět milovanou rodinu, nátlakem ho donutil se podvolit svým představám. Nepříliš nadšený oznamoval doma svou nevysvětlitelnou cestu, spoluhráče opouštěl těžko, kdežto mu vyčítali tak zbrklý úprk. Nechtěl, musel. Většinou přicházejí děti, adolescenti, nepříliš vyspělí jedinci, toho dne dorazilo pravé překvapení. V 22 letech prošel poprvé branami tábora, převalující nechuť k tomuto prokletému místu. Nedlouho po příchodu, který vzbudil značný rozruch a část táborníků z něho měla cvičenou opici, jenž chodila v pravidelných intervalech očumovat, mu přišlo vyžádání, snad jedno z nejrychlejších.
Díky odhodlání a nezlomnosti dokázal základy dohnat rychle, podal obrovskou míru sebezapření, kdy nutil jít tělo až do nejzazších extrémů, čímž si vysloužil částečný obdiv. Jeho neúnavnost motivovala ostatní, aby taktéž nezaháleli, přestože ti mladší měli jeho směrem stále uštěpačné poznámky. Předehnal posměváčky, upnul se k vytrvalému tréninku a ignoroval veškerou bolest. Nakonec to bude 14 let, kdy ho tížila neskutečná hořkost, kdy toužil zmizet zpět už se neohlédnout. Nevzdal se, vytrval, ve své podstatě zvítězil. Instruktor vedoucí bojové návyky, nutící každého studenta stavět se vůči vlastní povaze, vede tvrdou rukou, avšak není slepý jejich případným pocitům. Každého dohánějí nejistoty, jakmile opustí vše dosud známé, právě to trápení bychom měli přetavit v motivaci jít dál. Rádce, učitel, dozorce, ale i rival a osina v zadku, tím vším tady je.

Přezdívka: Medvěd (Méďa nebo Grizzlík, když ho chcete naštvat)
Jeho "Stezky" se pomalu, ale jistě, staly tou nejvíce nenáviděnou věcí v celém táboře. Nejenže vás probudí uprostřed večera, nechává se prodírat podmáčeným terénem, on vám ještě uprostřed cesty vykope jámu, kterou ve tmě jednoduše přehlédnete. Dost často se tak stává, že většina nešťastníků musí čekat do rána, než je přijde vysvobodit se škodolibým úsměvem na rtech.
Taktéž organizuje každoroční výjezd, jemuž se mezi táborníky říká "Skoro jistá smrt." Vyráží se v dobách nejvíce neklidných vod a sjíždějí se ty nejdivočejší peřeje, které se zrovna naskytnou. Áresovci s ním jezdí povinně. Ostatní dle zájmu, případně schopností.
Každý rok si pravidelně bere 4 týdenní dovolenou (1-28.8), aby navštívil rodinu.
Je častým doprovodem na výpravách a mívá též slovo ohledně vybírání členů.
Příležitostně vyjíždí na koncerty, stále je fanouškem black/thrash/power metalu.
Občasně nosí trička své bývalé kapely Arctic Touch.
U ohniště nikdy nezpívá ani nehraje.
Ovládá hraní na basovou kytaru a klávesy.
Doma tvrdí, že je pedagogem na zvláštní škole, což není daleko od pravdy.
Dálkově si dodělával vzdělání, náleží mu titul M.Ed., ten ovšem oficiálně nepoužívá.
Nesnáší jahody, bytostně nesnáší jahody.

*PŘÍCHOD DO TÁBORA: 4.3.2004
*Zařazený: 15.3.2004

*BOŽSKÝ RODIČ: Áres

 ODIKINESIS

Polobůh dokáže s přehledem kontrolovat emoce spojené s bojem a zintenzivnit je. Čas od času se u slabších jedinců projeví zbabělost ve formě okamžitého vylučování a při zmírnění následků dojde k pláči a touze se jít zakopat pod zem. (Jeden takovýto případ je evidován)

TELUMKINESIS

Prakticky každá zbraň mu sedne do ruky a umí s ní nadělat děsuplný bordel. Protivníci se obávají jeho znalostí i využití, neboť majiteli je jasné, jaká síla je potřeba k jednotlivým pohybům, aby druhého přinejmenším vyplašil. Zvládne vzít do ruky i luk, ovšem hrozí zde vážné poranění prstů. Nebo vypíchnuté oko.

NECROMANCIS

Do boje povolaný válečník vydrží pár kroků a dvě, tři máchnutí mečem či nešikovný pokus někoho sestřelit rezavějící zbraní, než skončí zase jako duch. Třeba to vyjde příště.

Prazvláštní čepel, jež se během jedné a půl vteřiny přemění na vypracovaný štít, který by dokázal unést váhu rozzuřeného kance. Slouží jako skvělá bodná zbraň na blízko díky ostrým čepelím. Nosí v sobě paralyzující výboj, který může zranit protivníka (po zmáčknutí tajného tlačítka na spodu rukojeti) zasáhnout na vzdálenost půl metru.

INSTRUKTÁŽ:
Sebeovládání. Specializace na zvládání nežádoucích emocí v boji, vztek, zoufalství, zbabělost, zbrklost, neuváženost. Ty rozumnější následně učí přežití v nepříznivých až extrémních podmínkách, nutností ovšem je to, že nad vám hormony už nepřebírají kontrolu a víte, co slovo pokora znamená.

https://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/hbc-games-capture-flag.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/02/quest-temple-of-domnation.htmlhttps://olympians-rp.blogspot.cz/2018/04/piety-remembering-dead.html
 
Henrik Klingenberg

Žádné komentáře:

Okomentovat